Vítáme Vás

na webových stránkách obce Pavlínov.

Dopravní automobil pro JSDH

vozidlo JSDH Podpořil Kraj Vysočina

MŠMT – poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017

SH ČMS
Rozhodnutí č. 502017_8_1830
Výroční zpráva SDH Pavlínov za rok 2017

Aktuálně

Oznámení 11.11.2018

Oznamujeme občanům,

že od pondělí 5.11.20118

se vybírá v kanceláři OÚ

vodné, stočné a internet  !!!!


Pozvánka 19.10.2018

LÍPY VYSOČINY

SLAVNOSTNÍ VYSÁZENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO STROMU

JAKO SOUČÁST OSLAV

100. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY

28. ŘÍJNA 2018 V 15.00 hod.

Prostranství před KD

Program:

-Slavnostní sázení lípy jako příspěvek k oficiálnímu pokusu o nový český rekord

-Občerstvení

V letošním roce uplyne sto let od vzniku naší republiky. V rámci tohoto významného jubilea bude v Kraji Vysočina vysázen rekordní počet nových lip, tedy našich národních stromů. Zůčastněte se slavnostního sázení lip a přispějte k oslavám 100 let naší státnosti!

 

Vyjádříme tak společně sepětí s předky a stotožnění s ideály, na nichž byla Československá republika založena. Kromě toho pak také přispějeme k vytvoření nového českého rekordu. Podaří-li se, půjde o nejvíc lip vysázených v jednom kraji v průběhu 10 dnů. Zapišme se společně do České knihy rekordů!

www.lipyvysočiny.cz

 


Pozvánka 16.10.2018

SDH Pavlínov Vás zve na 

POSVÍCENSKOU

ZÁBAVU

20.10.2018

Od 20:00 hodin

Kulturní dům Pavlínov

Hraje skupina Totoband

Občerstvení zajištěno

Vstupné 80,-

 


Pozvánka 16.10.2018

ZŠ A OBEC PAVLÍNOV

srdečně zve malé i velké na

PAVÍNOVSKOU DRAKIÁDU

Kdy: 19.10.2018 v 15:30, sraz v 15:15 u školy

Kde: na kopci Vávrák

Těšit se můžete na netradiční podzimní mlsání a malou odměnu pro každého draka.

V případě nepříznivého počasí se nekoná.

Draka a špekáček s sebou.


Oznámení 20.09.2018

     Oznámení 

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 

Starosta obce Pavlínova podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do

             zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů    

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

Dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí ve volebním okrsku č.1

je volební místnost obecního úřadu, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní

občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním pasem,

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do zastupitelstev

obcí hlasovací lístky.

Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí volič může obdržet hlasovací lístky i ve

volební místnosti.

 

 

 

V Pavlínově dne 20. září 2018


Dovolená 18.08.2018

Dovolená na OÚ Pavlínov od 20.8.2018-do 24.8.2018


Pozvánka 21.07.2018

Představení divadla KočéBR

v sobotu 21.7.2018 ve 20:00hod.

v HOSPODĚ

BARON TRENCK

-vstupné dobrovolné

 


Dovolená 21.07.2018

 Dovolená na OÚ Pavlínov  od 23.7.2018 – 27.7.2018


Pozvánka 24.05.2018

SPOZ, ZŠ A ZASTUPITELSTVO OBCE PAVLÍNOVA

                         VÁS ZVOU

NA  DĚTSKÝ DEN-BEZPEČNĚ

           3. června 2018 ve 13:30 hod.

                     od ZŠ Pavlínov

- kola, koloběžky, odrážedla, helmu  na hlavu s sebou

- vstupné dobrovolné

- tombola

- skákací hrad

- malování na obličej

- kácení máje

- ukázky HZS

(za nepříznivého počasí se nekoná)


Pozvánka 23.04.2018

SDH , SPOZ a Zastupitelstvo obce Pavlínova

Vás srdečně zve na STAVĚNÍ MÁJE

v pondělí 30. dubna 2018 v 17:00 hod na hasičském hřišti

                           na PÁLENÍ ČARODĚJNIC

v pondělí 30. dubna 2018 v 20:00 hod na hasičském hřišti

-srdečně zvou pořadatelé

-občerstvení zajištěno